Zestig jaar na de jaren Zestig


Het symposium mag dan verschoven zijn naar 10 december 2022, we kunnen wel alvast beginnen aan de voorpret. Op deze pagina zullen we in de loop van komende weken diverse links plaatsen naar relevante achtergrondinformatie om zodoende een dossier samen te stellen over dit onderwerp. Leidraad is het werk van Geert Buelens: De jaren zestig.

Overigens, men kan ook al inschrijven via deze link!

In zijn boek De jaren Zestig beschrijft Geert Buelens de cultuurgeschiedenis van dit decennium en probeert hij alle verhalen van grote culturele, politieke en maatschappelijke veranderingen te schetsen en te begrijpen aan de hand van de werken van schrijvers, filmmakers, architecten, kunstenaars en andere creatieve krachten die deze periode hebben vorm gegeven en die de aanjagers waren van veranderingen die zichtbaar zijn tot in de huidige tijd. In zijn boek haalt de schrijver talloze voorbeelden aan en biedt hij een schat aan invalshoeken. Veel van het genoemde en besproken materiaal is op internet beschikbaar, al is het vaak niet eenvoudig om het ook daadwerkelijk te vinden. Het leek ons daarom een leuk extraatje voor alle geïnteresseerden in dit onderwerp en eventuele deelnemers aan het symposium, om het door ons gevonden materiaal, aangevuld met nog meer relevante onderwerpen, feiten, etc., via deze pagina voor iedereen beschikbaar te stellen. Het is niet de bedoeling volledig te zijn, dat is een onmogelijke opgave, maar we vertrouwen erop dat deze verzameling toch een redelijk beeld zal geven van wat er in de jaren zestig op alle maatschappelijk, politiek en cultureel vlak heeft afgespeeld en dat u als lezer op deze manier nog meer kunt genieten van onze sprekers. Mocht u zelf nog tips hebben, we horen het graag van u!

Veel plezier met het doorbladeren van dit dossier dat vanaf nu zal samengesteld worden. We starten met een bescheiden hoeveelheid materiaal, maar we vertrouwen er op dat gedurende het groeiproces dit initiatief voor steeds meer mensen een naslagwerk zal zijn voor alles wat met de jaren ’60 te maken heeft.

De uitgever Ambo Anthos

De uitgever zelf heeft al het nodige verzameld en dit is terug te vinden via deze link, wel even wat naar beneden scrollen. Meestal zijn het korte fragmenten, maar het is een mooie start. Via Instagram is ook visueel materiaal te bekijken. U moet zich dan wel aanmelden of registreren.

Films

Het benoemen van de ontwikkelingen in het medium ‘film’ is één van de middelen die Geert Buelens inzet om de vele verhalen en aspecten van de jaren zestig te schetsen en te begrijpen omdat volgens de auteur, de filmers als beeldend kunstenaars mede vorm gegeven hebben aan “de verlangens, angsten, ambities en pretenties van hun tijd… Regisseurs als Ingmar Bergmann, Michelangelo Anatonioni en Luc Godard… golden als goeroes wier werk werd geanalyseerd met een toewijding en devotie die in eerdere tijden enkel profeten en religieuze leiders te beurt vielen.”

In de mate van het mogelijke zullen we zoveel mogelijk links naar fragmenten of volledige weergave van de besproken films weergeven. Omdat het aangeboden materiaal nogal eens weer van het net wordt gehaald kan het zijn dat er in de loop van de tijd links niet meer werken. Mocht dit het geval zijn, kunt u het ons altijd melden. Naast fragmenten en volledige weergaves zullen we trachten ook zo veel mogelijk relevante achtergrondinformatie te geven. Tips zijn altijd welkom! De meeste achtergrondinformatie is eveneens afkomstig uit het boek De jaren Zestig van Geert Buelens en we volgen ook de hoofdstukindeling van het boek om de totale verzameling informatie in te delen.

1. Verleden

2. 1960

Dossiers

In zijn boek haalt de auteur talloze events, gebeurtenissen en feiten uit de jaren zestig aan om zijn beschrijving van dit decennium te onderbouwen en in te kleuren. In de mate van het mogelijk zullen we hieronder per hoofdstuk zo veel achtergrondinformatie als mogelijk weer te geven. Het overzicht is uiteraard niet volledig en wordt ingedeeld in ‘dossiers” per deelonderwerp. Per dossier zullen we via een link doorverwijzen naar een aparte pagina waarop dit onderwerp wordt besproken en uitgediept. Naar we hopen geeft dit alles toch voldoende steun en achtergrondinformatie bij het lezen van De jaren zestig.