symposium 2017


 

 

Update van 28 november.

Het symposium is afgelast wegens het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers.

In 2018 wordt een volgende editie georganiseerd.

ValC-hof Symposium 2017

STAD IN TRANSITIE

Nijmegen, vrijdag 8 december

Ongeveer 10.000 jaar geleden ontwikkelden jagers-verzamelaars een rudimentaire vorm van landbouw, en vestigden zich in semipermanente nederzettingen. Ontwikkelingen in de landbouw resulteerden in voedseloverschotten waaruit handel en specialisatie ontstond. Deze activiteiten stonden aan de basis van dorpen waarvan een groot aantal zich, na de Industriële Revolutie, ontwikkelden tot steden.

In de literatuur waren steden regelmatig potente symbolen van menselijke bekwaamheid, ontstaan uit zowel gezamenlijke verbeelding en interactie als zware lichamelijke arbeid. In legenden, epen en utopische verhalen wordt aan bestaande en symbolische steden zowel een positief als tegenstrijdig belang gehecht. Zo stonden Troje, Babel, Sodom, Babylon en Rome in de westerse cultuur voor wijsheid, creativiteit en visie, maar ook voor arrogantie, perversie en destructie. Onze moderne steden roepen eveneens incidenteel een ambivalent beeld op. Beeldvorming van een stad is vaak rechtstreeks verbonden met economie, politiek en sociale verhoudingen. Ook media vervullen hierin een cruciale rol. De ‘stad’ kunnen we zien als verzameling van economische, politieke, sociale en culturele activiteiten. Een ‘stad’ ontstaat uit een interactie tussen gebouwde en niet-bebouwde omgeving, grondgebruik, sociaal-cultureel gedrag en artistieke receptie en representatie[1].

De veelomvattende stad zal op ons tiende symposium centraal staan. Hoe krijgt een stad zijn vorm. Hoe ‘groeit’ een stad. Ontstaat er als vanzelf een organisch geheel? Of ontstaat een stad met horten en stoten en lijkt dan ‘kunstmatig’? Welke factoren oefenen hier hun invloed uit? De stad wordt over het algemeen gezien als een multifunctionele centrale plaats, een concentratiepunt van activiteiten. Ook moet er rekening gehouden worden met huisvesting, gezondheidszorg, plaats voor bedrijven en migratiestromen. Bovendien is een stad vaak een centrale plaats in een netwerk voor openbaar vervoer

Met hun lezing proberen onze sprekers een indruk te geven van de invloeden waaraan het ontstaan van een bebouwing, stad, onderhevig is. Hoe een ‘stad’ tot stand kan komen.

[1] Jan Hein Furnée, ‘Beeld, ruimte en maatschappij. Nieuwe wegen in de Nederlandse stadsgeschiedschrijving’, Groniek,162, 37, januari(2014) 9-27

De datum is zoals gewoonlijk de vrijdag van de eerste decemberweek, in dit geval 8 december 2017.

Het motto van de dag wordt: “Stad in transitie”. Als sprekers die aan dit motto inhoud kunnen geven hebben toegezegd:

Dr. C.A.H.H. (Christian) Bertram, Faculteit der Geesteswetenschappen Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam treedt op als dagvoorzitter en inleider. Interessegebied; History, theory and historiography of modern architecture, landscape and garden architecture.

 

Prof.dr. Cor Wagenaar, TU Delft ,Coordinator van research group: Design & History – Joint research program department of Architecture, Urbanism and AE&T. Cor Wagenaar is tevens bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

http://www.rug.nl/staff/c.wagenaar/research

 

Bernard Hulsman is naast auteur medewerker van het NRC waarin hij regelmatig artikelen over architectuur publiceert. Zijn lezing draagt de titel Afbeeldingsresultaat voor bernard hulsmanStedenbouw in het tijdperk van globalisering. In zijn boek Apenrotsen en andere nauwe verwanten uit 2017 maakt Hulsman een reis door de wereldarchitectuur aan de hand van korte, met elkaar verbonden stukken over sterk op elkaar gelijkende gebouwen. Hij legt daarmee onverwachte verbanden tussen bouwwerken en opvattingen uit verschillende landen en perioden.  

Publicaties van Bernard Huisman


Dr. J.R. (Janny) Bloembergen-Lukkes, UD Faculteit CW Open Universiteit is sinds 2016 voorzitter van de sectie geschiedenis in de capaciteitsgroep Geschiedenis en filosofie van de Open Universiteit. Binnen het onderzoeksprogramma van de opleiding Cultuurwetenschappen, Waarde en waardering van cultuur, doet zij onderzoek naar moderniseringsprocessen op lokaal niveau. Onderzoek op gemeentelijk niveau maakt het mogelijk na te gaan hoe veranderingsprocessen die de Nederlandse samenleving doormaakt gestalte krijgen en worden ingevuld.

http://www.wur.nl/en/newsarticle/Van-Winterprijs-2017-for-Janny-Bloembergen-Lukkes.htm

Afbeeldingsresultaat voor janny bloembergen-lukkes
        Publicatie van Janny Bloembergen

 

 

 

 

Het symposium vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit, Nijmegen Collegezalen Complex zaal CC3 / Thomas van Aquino gebouw, nr 7 op plattegrond   /http://www.ru.nl/publish/library/252/ru_nederlands_plattegrond2017.pdf 

Programma van de dag (tijden bij benadering):
Vanaf 10.15         Ontvangst en koffie
10.45                    Opening en voordracht Cristian Bertram
11.30                     Bijdrage van Cor Wagenaar
12.15                     Lunch
13.30                    Bijdrage Janny Bloembergen-Lukkes
14.15                     Bijdrage van Bernard Hulsman
15.00                    Theepauze
15.30                    Debat
16.15                     Borrel en uitdelen deelnamecertificaten

Deelname aan deze dag levert u 8 studie-uren op voor de cursus CW-debat.

Graag aanmelden voor 1 december 2017; de kosten voor deelname zijn 30,- euro voor CW-studenten en introducés, voor ValC-hof en Utile Dulci leden 27,50. Over te maken op rekeningnummer NL98 INGB 0751 7012 11 t.n.v. H. Ubbink onder vermelding van: symposium 2017 en naam van deelnemer met studentnummer. Daarnaast even een bericht naar cwvalchof@hotmail.com . Uw inschrijving is pas definitief als de penningmeester het geld ontvangen heeft. Eenmaal betaald deelnamegeld wordt niet teruggestort.