symposium 2012 Fake! Kunstvervalsing


Sprekers

logo ou

Hier kunt u de nodige achtergrondinformatie vinden over de dagvoorzitter en de sprekers van het symposium Fake! dat plaatsvond op 14 december 2012. De namen staan op alfabetische volgorde.

prof. Paul van den Akker

Onze dagvoorzitter is verbonden aan zowel de Open Universiteit als de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij de Open Universiteit is hij hoogleraar Kunstgeschiedenis, met name op het gebied van de beeldende kunst van voor 1800. Tot zijn expertisegebieden horen de kunsttheorie en historiografie van de kunstgeschiedschrijving met speciale aandacht voor opvattingen over kunst, geschiedenis en cultuur en de samenhang tussen (kunst)theorie en (kunst)praktijk. In dat kader schreef hij bijvoorbeeld voor de Open Universiteit ‘Erfgenamen van Plinius en Pausanias’ (zie hieronder bij publicaties). Een ander expertisegebied is de geschiedenis van de West-Europese tekenkunst als historische bron van het creatieve proces met speciale aandacht voor de rol van de tekenkunst in de scholing van het visuele denken van de kunstenaar. Hierover publiceert Paul van den Akker regelmatig in het tijdschrift Kunstschrift, waarvan hij mederedacteur is.

Bronnen en meer achtergrondinformatie:
Open Universiteit
Vrije Universiteit Amsterdam

Enkele Publicaties:
Drawing up Plans in the Mental Studio. A Mannerist Scenario for the Invention of Compositions‘, Memory and Oblivion. Proceedings of the XXXIXth International Congress of the History of Art, september 1996, Amsterdam 1999, 817-825
‘Wens en waarheid in de achttiende eeuw‘, Echt of vals. Over kunst en kennerschap, Kunstschrift 51(2007)2, 12-17
Looking for Lines. Theories on the Essence of Art and the Problem of Mannerism, AUP, Amsterdam 2010
‘Erfgenamen van Plinius en Pausanias: twintig eeuwen kunstgeschiedschrijving’, in: M. Rijnders en P. van Ulzen (ed.), Manieren van kijken. Inleiding Kunstgeschiedenis [2], Open Universiteit, Heerlen 2010, 98-139
‘De virtuoze sleutelaar’, Rafaël 1483-1520. Schetsen en studies, Kunstschrift 56(2012)4, 8-23

dr. Rob van Gerwen

Dr. Rob van Gerwen is als universitair docent verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar hij ook werkzaam is bij het onderzoeksinstituut ZENO. Zijn expertises hebben vooral verband met Kunstfilosofie, Wetenschapsfilosofie en de filosofie van de geest. In 1992, reeds begonnen aan een baan als onderzoeksmedewerker voor NWO, publiceerde hij een historisch overzicht van de moderne esthetica, geschreven vanuit het systematisch perspectief van de verhouding tussen esthetische en epistemologische aanspraken ten aanzien van kunst. Naast zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten heeft hij lezingen gehouden voor een gespecialiseerd internationaal publiek in London, Amsterdam en Oxford. Hij publiceert in Nederlandse en internationale tijdschriften. Daarnaast is hij directeur van Consilium Philosophicum, een filosofisch advies- en onderzoekbureau, dat advies geeft aan de kunstwereld. Rob van Gerwen houdt ook actief een filosofische blog bij.

Bronnen en meer achtergrondinformatie:
Universiteit Utrecht
Onderzoeksinstituut ZENO

Enkele Publicaties:

Gerwen, R.C.H.M. van (2012). Hearing Musicians Making Music. A Critique of Roger Scruton’s notion of `Acousmatic Experience’. The journal of aesthetics and art criticism, 70(1), 223-230.
Gerwen, R.C.H.M. van (2011). Mathematical Beauty and Perceptual Presence. Philosophical investigations, 34(3), 249-267.
Gerwen, R.C.H.M. van (2001). Richard Wollheim on the Art of Painting. Art as Representation and Expression. Cambridge, U.S,: Cambridge University Press.
Representaties waarnemenFeit & fictie, IV:3, Zomer 1999, 67-80

Michel van de Laar

Michel A.A.M. van de Laar is Senior Restaurator Schilderijen. Sinds 1989 is hij in dienst van het Rijksmuseum. Michiel van der Laar is opgeleid in het vak op de Academie Anderlecht in Brussel en aan het Laboratoire des Etudes des OEuvres d’Art par les Methodes Scientifiques in Louvain-la-Neuve en was ook twee jaar voluntair bij Luitsen Kuiper in het Restauratie Atelier Schilderijen van het Rijksmuseum. In respectievelijk 1991, 1992 en in 1995 liep hij stages in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen, het J.Paul Getty Museum in Los Angeles en in het Courtauld Institute of Art in Londen. Hij publiceert regelmatig, onder meer in het Bulletin van het Rijksmuseum, over restauraties, restauratiegeschiedenis en atelierpraktijken. Hij is ook co-auteur van het boek ‘De Vermeers van Van Meegeren’, dat geschreven werd naar aanleiding van de tentoonstelling De valse Vermeers van Van Meegeren die van12 mei tot en met 22 augustus 2010 te zien was in het museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam.

Bronnen en meer achtergrondinformatie:
Rijksmuseum

Enkele Publicaties:

Michel van de Laar, Marga Altena, Kopieren in het Rijksmuseum De kopieën van kunstschilder/ restaurateur Arnold van de Laar (1886-1974)
Michel van de Laar, Marga Altena, Een meesterlijke kopie van een Bosch, Maestro Van de Laar schilderde Kruisdraging
(met A. van Drunen en P. van der Schoot) ‘Plafondschilderingen Bossche stadhuis, Medaillons wachten op restauratie (1)’, Bossche bladen, Jrg. 11, 2009, nr 3, pp. 97-101.
(met A. van Drunen en P. van der Schoot)’Plafondschilderingen Bossche stadhuis, Medaillons wachten op restauratie (2)’, Bossche Bladen, Jrg. 11, 2009, nr 4, pp. 138-141.
(met David de Haan, Oleg Karuvits, Arie Wallert en Margreet Wolters) ‘From Wood to Canvas; Anthonis Mor, Portraits of Sir Thomas Gresham and Anne Fernely’, The Rijksmuseum Bulletin 58 (2010), nr. 3, pp. 246-265;
(met Marga Altena) ‘De foto’s van kunstenaar Arnold van de Laar’, Fotografisch geheugen 2010, nr. 68, pp. 16-19;
‘Een tweede modello voor een portret van Willem II op Heeswijk’, Kasteel Nieuws, 2010, nr. 32, pp. 6-7.

Friso Lammertse

Friso Lammertse is conservator oude schilder- en beeldhouwkunst van het museum Boijmans van Beuningen. Hij is ook een in binnen- en buitenlandse publicaties vaak geciteerd auteur. Sinds 1998 is hij lid van CODART, het internationale netwerk van curatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst. In zijn hoedanigheid als curator  werkte hij ook mee aan de tentoonstelling De valse Vermeers van Van Meegeren die van12 mei tot en met 22 augustus 2010 te zien was in het museum Boijmans van Beuningen.  Hij is ook één van de co-auteurs van het boek ‘De Vermeers van Van Meegeren, Kennerschap en de techniek van het vervalsen’, dat naar aanleiding van de tentoonstelling werd geschreven. Hierin geeft hij aan dat de vervalsing eerder had kunnen worden ontdekt als men destijds beter onderzoek had gedaan.

Bronnen en meer achtergrondinformatie:
Boijmans van Beuningen
De valse Vermeers van Van Meegeren

Enkele Publicaties:
Lammertse, Friso,  Paint Family: The De Brays: Masters of 17th Century Holland, Waanders BV, Uitgeverij, 2008,
Lammertse, Friso , Veen, Jaap Van Der Uylenburgh and Son: Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse, 1625-1675, Waanders; Illustrated Edition edition (15 Jun 2006)
Lammertse, F., Laar, van de Michel, De Vermeers van Van Meegeren, Kennerschap en de techniek van het vervalsen, Museum Boijmans van Beuningen (2011)

Video
De valse Vermeers van Van Meegeren

mr. Gino van Roeyen

Gino van Roeyen studeerde af aan de Universiteit van Tilburg, waar hij ook een aantal jaren werkzaam was als wetenschappelijk medewerker op het gebied van het internationaal privaatrecht en IE. Gino werkt sinds 1999 bij BANNING. Hier legde hij de basis voor de huidige praktijkgroep IE. Adviseren en procederen over nationale en internationale geschillen op IE gebied staan in Gino’s praktijk centraal.  Daarnaast is Gino een kenner van het internationaal privaatrecht, in het bijzonder ook op IE gebied. Hierbij gaat het vaak om vragen over internationale bevoegdheid van rechters, toepasselijk recht en grensoverschrijdende maatregelen. Hij is lid van onder andere lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellen (BMM) , de European Communities Trade Mark Association (ECTA), de Associaton of European Trade Mark Owners en de International Association for the Protection of Intellectual Property(AIPPI). De sectie IE en Gino van Royen hebben in maart 2012 de bronzen ranking gekregen in de World Trademark Review 1000 . De WTR 1000 wordt samengesteld en gepubliceerd door de World Trademark Review, een internationaal tijdschrift op het gebied van het merkenrecht.

Bronnen en meer achtergrondinformatie:
Banning Advocaten

Enkele Publicaties:
Roeyen, van, Gino, De nare smaak van namaak in  De Gelderlander van15 mei 2010, p.48