Filosofiegroep bespreekt ‘De opstand van de massamens’


Op 25 september vond de eerste bijeenkomst van de filosofiegroep van ValC-hof plaats. Op het programma stond de keuze van het te bespreken boek voor dit collegejaar. Op de shortlist stonden Paul Ricoeur, Hannah Arendt en Ortega y Gasset. Criteria waren onder andere beschikbaarheid in het Nederlands of Engels van de werken, de actualiteit van […]

Carli Coenen volgt Alex Rutten op als begeleider literatuurgroep


Vanavond is de eerste bijeenkomst van de literatuurgroep in het nieuwe academiejaar 2015-2016. Het is ook de eerste bijeenkomst die begeleid wordt door Carli Coenen die hiermee het stokje overneemt van Alex Rutten, die overigens nog wel betrokken blijft bij de literatuurgroep. De bijeenkomst vindt plaats in het studiecentrum Nijmegen van de Open Universiteit vanaf […]