inschrijven symposium


kop angstDe kosten voor deelname zijn 30,- euro voor CW-studenten en introduc├ęs, voor ValC-hof en Utile Dulci leden 27,50. Over te maken op rekeningnummer NL98 INGB 0751 7012 11 t.n.v. H. Ubbink onder vermelding van: symposium 2016 en naam van deelnemer met studentnummer. Daarnaast even een bericht naar cwvalchof@hotmail.com . Uw inschrijving is pas definitief als de penningmeester het geld ontvangen heeft. Eenmaal betaald deelnamegeld wordt niet teruggestort. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 december. Eventuele verder informatie op de symposiumsite www.valc-hof.nl/symposium of via de organiserende studentenverenigingen:
cwvalchof@hotmail.com
secrutiledulci@gmail.com