inschrijven excursie


De kosten voor deelname zijn € 27,50,- per dag  voor CW-studenten en introducés, voor leden van ValC-hof  bedragen de inschrijfkosten € 25,- per dag. Dus indien u inschrijft voor de volledige excursie, dus voor twee dagen dan moet u twee maal het bovenstaand bedrag overmaken. De bedragen voor de twee dagen bedragen dus respectievelijk € 55,- en € 50,-.

U kunt het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0751 7012 11 t.n.v. H. Ubbink onder vermelding van: excursie 2017 en naam van deelnemer met studentnummer. Daarnaast even een bericht naar cwvalchof@hotmail.com . Indien u aan de volledige excursie, dus twee dagen of alleen aan de eerste dag deelneemt vragen wij u vriendelijk om aan te geven of u met openbaar vervoer of met eigen vervoer komt. Deze informatie hebben we nodig om iedereen op tijd van Hasselt naar Genk te krijgen. De tweede dag vindt volledig in Hasselt plaats en is er dus geen probleem wat dat betreft.

Uw inschrijving is pas definitief als de penningmeester het geld ontvangen heeft. Eenmaal betaald deelnamegeld wordt niet teruggestort. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 mei. Eventuele verder informatie kunt u vinden op deze site op www.valc-hof.nl/excursie 2017 en op de pagina’s inschrijven excursie en vervoer en locaties.