filosofieclub


Ook onze meest actieve club, de filosofieclub dus heeft te lijden gehad onder de beperkingen vanwege het heersende coronavirus. We zijn daarom overgeschakeld op een online variant. De komende weken zullen we meer informatie op de site zetten. Het is in ieder geval de bedoeling om in 2022 weer een boek of artikels in groep te bespreken. Dit zal live of online zijn, naargelang de mogelijkheden binnen het kader van eventuele beperkende maatregelen. De komende weken zal ook informatie over de boeken die in het verleden zijn besproken op het net komen als een soort van digitaal naslagwerk.

Blijf ons volgen om zo op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken!