filosofieclub


Na de perikelen van de coronatijd waarbij de activiteiten wat stil hebben gelegen wordt op dit moment weer een boek besproken, namelijk De grens van de mens van Peter Paul Verbeek. Zoals altijd vinden de bijeenkomsten plaats in Nijmegen in het studiecentrum van de Open Universiteit aan de Erasmuslaan. Aanvang is 10u30 en rond 12u wordt er afgesloten.

Voor 2023 zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

27 januari 2023
17 februari 2023
17 maart 2023
14 april 2023
26 mei 2023
23 juni 2023