Filosofiegroep 2018


In november hebben we de studie van  De Staat afgesloten. Het was een interessante ervaring om samen dit klassieke werk te bespreken. Stukken die veelal geciteerd worden, zoals de grotvergelijking, zagen we nu in de juiste context. Plato was een van de eerste filosofen die systematisch onderzoek deed naar sociale en ethische vraagstukken. Hoewel zijn oplossingen niet onomstreden zijn is het de moeite waard er kennis van genomen te hebben.

In 2018 lezen we in onze filosofiegroep onder leiding van Herman Simissen het klassieke werk De Staat van Plato.

We bestuderen het werk aan de hand van de vertaling van Gerard Koolschijn, De Ideale Staat.
Voor degenen die daarnaast de wat uitgebreidere vertaling willen lezen is er Het bestel, in de vertaling van Hans Warren. Maar Koolschijn is leidend in de discussie.

Agenda

De bijeenkomsten voor De Staat van Plato zijn gepland op de volgende vrijdagen: 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5 en 15/6, steeds om 10.30u in het studiecentrum Nijmegen

Locatie en aanvangstijd: De bijeenkomsten van de filosofiegroep hebben plaats in het studiecentrum Nijmegen van de Open Universiteit. De aanvangstijd is 10u30.

Iedereen die geïnteresseerd is in filosofie en het leuk vindt om over deze materie te discussiëren is welkom. Ook niet-studenten van de Open Universiteit kunnen zich aanmelden. Wilt u meedoen, stuur dan een mail naar cwvalchof@hotmail.com.