filmavond


Na de succesvolle edities van de afgelopen jaren vindt op woensdag 6 juli 2016 opnieuw een filmavond plaats voor OU-studenten cultuurwetenschappen. De avond wordt georganiseerd door studievereniging ValC-hof in samenwerking met de de faculteit C&R. De bijeenkomst telt mee in het kader van CW-debat: de deelname levert 4 studie-uren op.

Dit jaar is gekozen voor Hiroshima mon amour (1959), een intrigerende film van de Franse filmregisseur Alain Resnais, waarvan het scenario geschreven is door de schrijfster Marguerite Duras. De inleiding zal dit jaar verzorgd worden door Alex Rutten, promovendus letterkunde aan de OU.

filmavond Hiroshima_Mon_Amour_1959De film Hiroshima mon amour, Resnais’ eerste speelfilm, wordt algemeen beschouwd als een van de meest belangrijke, grensverleggende films van de twintigste eeuw. Ondanks de ingewikkelde inhoud en vorm van de film, sprak hij op internationaal niveau een groot publiek aan. De film won meerdere prijzen en het scenario van Duras werd genomineerd voor een Oscar. Hiroshima mon amour wordt niet zelden gezien als een ‘literaire’ film, in die zin dat hij erin slaagt een verhaal over te brengen op een wijze die de bijzondere zeggingskracht van literatuur evenaart. Middels een bijzonder gebruik van voice-overs en montagetechnieken verkent de film op een originele manier thema’s als tijd, herinnering, trauma, oorlog en liefde. Resnais en Duras bevragen de manieren waarop wij als mensen zowel pijnlijke als mooie gebeurtenissen waarnemen en verwerken, en hoeveel invloed de ruimte waarin we ons bevinden daarop heeft. Dit doen ze door in deze film de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te koppelen aan de persoonlijke geschiedenis van twee personen, een France actrice en een Japanse architect, die elkaar tijdelijk als geliefde vinden in Hiroshima, de stad die nog steeds lijdt onder de nucleaire aanslag die har aan het einde van de oorlog trof.

Voorafgaand aan de film verzorgt filmliefhebber Alex Rutten een lezing. Hij zal zijn fascinatie voor deze film proberen over te dragen door in te gaan op de filmische technieken die Resnais heeft gebruikt en op de visie die uit de film spreekt op bovengenoemde thema’s. Voor dit laatste zal hij ook gebruikmaken van de tekst die Duras schreef voor deze film, die ook apart in boekvorm is verschenen.

Het programma voor de filmavond ziet er als volgt uit:

18u30 – 19u00     Ontvangst in LUX (Mariënburg 38-39, Nijmegen)
19u00 – 19u45     Introductie door Alex Rutten
19u45 – 20u00     Korte pauze
20u00 – 21u30     Filmvertoning Hiroshima mon amour in zaal LUX 2
21u30 – ….           Napraten in het café van LUX

Aanmelden voor deze filmavond kan via cwvalchof@hotmail.com .Vermeld bij uw aanmelding in verband met het certificaat ook uw studentnummer. Het is toegestaan om tegen betaling een introducé mee te nemen. Geef bij uw aanmelding duidelijk aan wanneer dit het geval is.

De kosten voor deelname aan de filmavond bedragen €15,- voor CW-studenten en introducés, voor ValC-hofleden is dit € 12,50. Dit bedrag moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL98 INGB 0751 7012 11 t.n.v. H. Ubbink te Arnhem onder vermelding van ‘filmavond 2016’. Uw inschrijving is pas definitief als u betaald heeft. In verband met de reservering van de zaal vragen wij u om vóór 22 juni te betalen.

Wij adviseren u zich tijdig te melden, want de afgelopen jaren was de zaal steeds volgeboekt.