De opstand van de massamens


De opstand van de massamensDit werk van Ortega y Gasset dateert van 1932 maar wordt op dit moment herontdekt. In de vele besprekingen van de heruitgave van de Nederlandse vertaling wordt telkens weer benadrukt hoe verrassend actueel het werk eigenlijk is. Hieronder staan enkele links naar besprekingen van en commentaren op dit werk van José Ortega y Gaset.

 
 
Aristocraat tegen de massamens Dit is een bijdrage van Florentijn van Rootselaar, eindredacteur van filosofiemagazine op 7 mei 2015 op de site van filosofie.nl

De opstand van de massamens is de voor de hand liggende titel van de kritische bijdrage van Jan-Hendrik Bakker, filosoof, schrijver en journalist op de site van het Nexus Instituut

De lach van Gordon is een bijdrage van 4 mei 2015 van Carel Peeters op de site van Vrij Nederland waarin hij onze veranderde houding sinds de periode waarin Ortega y Gasset het boek schreef ten opzichte van het laag-bij-de-grondse bespreekt.

De massamens nu is de titel van de bespreking op de site NRC reader.

Wij zijn de massamens is de bespreking van 30 mei 2015 op de site van De Volkskrant

Het dwalende denken van Ortega y Gasset is de titel van een lezing die Maarten Steenmeijers gaf tijdens de Amsterdamse Boekennacht van 29 mei 2015. Maarten Steenmeijer is literair vertaler, criticus voor de Volkskrant en hoogleraar Spaanse Letterkunde en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.