Filosofiegroep bepreekt “De menselijke conditie” van Hannah Arendt


Voor het collegejaar 2016-2017 staat bij de filosofiegroep van ValC-hof De menselijke conditie van Hannah Arendt op het programma.  De in 1975 overleden Amerikaanse filosofe van Duitse origine was in het verleden ook al onderwerp van activiteiten van ValC-hof. Zo was de gelijknamige film al eens het thema van de jaarlijkse filmavond van studievereniging ValC-hof.  […]

Filosofiegroep bespreekt ‘De opstand van de massamens’


Op 25 september vond de eerste bijeenkomst van de filosofiegroep van ValC-hof plaats. Op het programma stond de keuze van het te bespreken boek voor dit collegejaar. Op de shortlist stonden Paul Ricoeur, Hannah Arendt en Ortega y Gasset. Criteria waren onder andere beschikbaarheid in het Nederlands of Engels van de werken, de actualiteit van […]