symposium 2023


Zaterdag 9 december 2023 organiseert ValC-hof in samenwerking met de FaculteitCultuurwetenschappen van de Open Universiteit en de AVOU haar dertiende symposium.Dit jaar sluiten we aan bij een actuele discussie. Vele groeperingen en gebeurtenissen zijnin de geschiedenis onvoldoende zichtbaar of zijn binnen een eenzijdig kader gezet, vaakten gunste van hen die de macht hebben en ter […]

Avondmaalgasten van Ingmar Bergman op filmavond ValC-hof en AVOU


In zijn onder de titel ‘Beelden. Een leven in films’ verschenen autobiografie uit 1990 blijkt dat de Zweedse filmregisseur Ingmar Bergman op één film uit zijn even omvangrijke als beroemde oeuvre met bijzondere voldoening terugkeek. Hij schrijft: ‘Het stemt tot tevredenheid na een kwarteeuw De avondmaalsgasten opnieuw te bekijken. Ik constateer dat niets is aangevreten […]

Over vriendschap, de praktische filosofie van Kant


Het boek van Donald Loose met bovenstaande titel is het nieuwe boek dat tijdens de bijeenkomsten van de filosofiegroep zal besproken worden. De eerste bijeenkomst is op 14 april 2023. Voor meer informatie klik hier. Naast de datums voor de bijeenkomsten vindt u hier ook een aantal links naar reviews en boekbesprekingen van Over vriendschap. […]

Herman Simissen in gesprek met historicus Cees Willemsen


Vanaf het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw maakte de uitgeverij SUN in het Nederlandse taalgebied naam met prachtige uitgaven in de ‘rode’ reeks – op het gebied van de mentaliteitsgeschiedenis – en de ‘blauwe’ reeks – moderne filosofen in Nederlandse vertaling –. Daarmee vestigde de SUN haar reputatie als kwalitatief hoogstaande […]

Herman Simissen gaat in gesprek met Luc Rasson over zijn boek
Donker Toerisme


Donker toerisme wordt omschreven als het reizen naar plaatsen met een duister verleden, naarvoormalige slagvelden en concentratiekampen, of plaatsen met een anderszins omstredenverleden. Zijn er nog sporen van dat verleden zichtbaar? Welke visie op het verleden wordt erdoor monumenten of gedenktekens uitgedragen? In zijn boek Donker toerisme doet Luc Rasson,emeritus hoogleraar Franse letterkunde aan de […]