Herman Simissen in gesprek met Walter Weyns over Wie Wat Woke.


Al dateert de term ‘woke’ al uit 1938, pas in de eenentwintigste eeuw wordt zij veel gebruikt. Zij behelst een oproep wakker te blijven en alert op racisme, en op allerlei vormen van sociale onrechtvaardigheid. Maar gaandeweg heeft ‘woke’ ook een negatieve connotatie gekregen: zij zou staan voor een doorgeschoten politieke correctheid en intolerantie. De […]