Alumnidag CW 2019


Evenals afgelopen jaar wordt er voor de alumni Cultuurwetenschappen een zogenaamde alumnidag georganiseerd.  Deze dag wordt gehouden op zaterdagmiddag 18 mei a.s. in het Teyler’s Museum in Haarlem. Thema is ‘Techniek’. Er treden sprekers op en ook is er een rondleiding door het museum onder leiding van gidsen gepland. Het programma met meer informatie en wijze […]