Filosofiegroep bespreekt ‘De opstand van de massamens’


Op 25 september vond de eerste bijeenkomst van de filosofiegroep van ValC-hof plaats. Op het programma stond de keuze van het te bespreken boek voor dit collegejaar. Op de shortlist stonden Paul Ricoeur, Hannah Arendt en Ortega y Gasset. Criteria waren onder andere beschikbaarheid in het Nederlands of Engels van de werken, de actualiteit van […]

Carli Coenen volgt Alex Rutten op als begeleider literatuurgroep


Vanavond is de eerste bijeenkomst van de literatuurgroep in het nieuwe academiejaar 2015-2016. Het is ook de eerste bijeenkomst die begeleid wordt door Carli Coenen die hiermee het stokje overneemt van Alex Rutten, die overigens nog wel betrokken blijft bij de literatuurgroep. De bijeenkomst vindt plaats in het studiecentrum Nijmegen van de Open Universiteit vanaf […]

Organisatie symposium 2015 is rond!


Het is zover, alle zaken rond het symposium zijn rond en vanaf nu kan er ingeschreven worden en zullen we u als lezer regelmatig berichten over relevante literatuur en achtergrondinformatie, ontwikkelingen rond het symposium en  nog veel meer. Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, wordt dan volger van onze site! Het thema  […]