Symposium 2018

ValC-hof kijkt met voldoening terug op het symposium “Vriendschap ontleed” van vrijdag 14 december 2018. Met 80 deelnemers was het een waardige opvolger van de eerdere symposia.

Het thema vriendschap werd van alle kanten onderzocht, variërend van een ‘strenge’ definitie van Aristoteles tot de solidariteit van bevolkingsgroepen in tijden van rampen. Maar niet alles kan in één dag worden beantwoord. Bijvoorbeeld een vraag die nog open bleef is die naar de mogelijkheid van vriendschap tussen een vrouw en een man. Wordt vervolgd.

Het symposium werd afgesloten met een geanimeerde discussie over vriendschap, met de mogelijkheid deze voort te zetten in het café op de campus van de Radboud universiteit.

Het 2de Lustrum symposium van ValC-hof in samenwerking met de Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit, vrijdag 14 december 2018.

 ValC-hof Symposium 2018

VRIENDSCHAP ONTLEED

Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal gesloten vriendschap altijd trouw, een wijze raad van Socrates.

Vriendschap zal op het lustrum symposium dat ValC-hof in samenwerking met de Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit organiseert centraal staan. Een vriendschap is een relatie tussen twee of meer personen. Dat kan een relatie zijn tussen mannen, vrouwen, steden en landen. In een vriendschap vertrouwt men elkaar, ongeacht wat er gebeurt. Vaak speelt daarbij het karakter een rol, men vindt aansluiting in overeenkomsten maar juist tegenstellingen kunnen aantrekkelijk zijn. Binnen vriendschappen bestaan gradaties. Zo zijn er beste vrienden en gewone vrienden. Bewust gesloten of spontaan ontstaan, vriendschappen zijn levensbepalend. Met hun lezing proberen onze sprekers vanuit de cultuurwetenschappen, filosofie, literatuur en beeldende kunsten het fenomeen Vriendschap nader toe te lichten.

Dagvoorzitter en inleider is Herman Simissen zijn expertise ligt op het gebied van Europese geschiedenis in de twintigste eeuw, met enige nadruk op de cultuurgeschiedenis van het interbellum. Een tweede expertise betreft de filosofie van de cultuurwetenschappen, in het bijzonder de filosofie van de geschiedenis.

De lezingen worden verzorgd door:

Rogier van der Wal is classicus en werkt als docent bestuurskunde aan Leiden University. Rogier van der Wal gaat in zijn lezing in op ‘Vriendschap in de literatuur’. Al in de Oudheid was vriendschap voor schrijvers en dichters een belangrijk thema.Veel is voor ons nog heel herkenbaar, maar er zijn natuurlijk ook verschillen.Daarom kijken we ook naar een paar voorbeelden uit literaire werken uit onze eigen tijd. Wat is nou de kern van vriendschap? En wat kom je in de literatuur daarover tegen?

Toon Bosch, verbonden aan de Open Universiteit met als expertise politieke geschiedenis 20e eeuw; waterstaatsgeschiedenis (met name 19e eeuw); techniekgeschiedenis. Hij legt in zijn lezing  onverwachte verbanden tussen volken en naties in bijzonder in tijden van crisis of rampen.

Bram de Klerck doceert Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij specialiseert zich op het gebied van de Italiaanse renaissance. Daarnaast is hij vaste medewerker van de kunstredactie van NRC Handelsblad. De lezing van Bram de Klerck gaat over ‘Vriendschap en rivaliteit in de kunst van de renaissance’. De kunstwereld was klein in het Florence van de vijftiende eeuw, waar kunstenaars elkaar gemakkelijk tegen het lijf konden lopen. Als we de kunstenaarsbiograaf Giorgio Vasari mogen geloven, ontmoetten Donatello en Brunelleschi elkaar op de markt tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen. Typerend is niet alleen de hartelijke manier waarop ze kennelijk met elkaar omgingen, maar ook het feit dat een vorm van artistieke wedijver direct in het verhaal sluipt. De lezing gaat in op dit aspect van rivaliteit dat in de renaissance de vriendschap vaak bepaalde.

Femke Kok, Universitair docent filosofie aan de Open Universiteit, specialiseerde zich in de geschiedenis van de (middeleeuwse) filosofie en houdt zich vandaag de dag vooral bezig met de rol van het lichaam in filosofische, gerontologische en kunstzinnige verhalen over ouder worden. Femke Kok geeft in haar lezing ‘Een filosofisch perspectief op vriendschap in de virtuele wereld’. Hoe worden onze identiteit en authenticiteit beïnvloed door de virtuele wereld, waarin we ons steeds vaker begeven? En heeft dit gevolgen voor de vriendschappen die we sluiten op bijvoorbeeld Facebook en Instagram? Aan de hand van verschillende filosofische ideeën over vriendschap en authenticiteit zal Femke Kok trachten een antwoord te geven op deze vragen.

Het symposium vindt plaats op  vrijdag 14 december 2018 op de campus van de Radboud Universiteit, Nijmegen, zaal 1.10 in het gebouw waar ook de Open Universiteit is ondergebracht, Erasmuslaan 9.

Programma van de dag (tijden bij benadering):

Vanaf 10.15 Ontvangst en koffie
10.45 Opening door dagvoorzitter Herman Simissen
11.00 Bijdrage van Rogier van der Wal
11.45 Bijdrage van Toon Bosch
12.30 Lunch
13.30 Bijdrage van Bram de Klerck
14.15 Bijdrage van Femke Kok
15.00 Theepauze
15.30 Debat
16.15 Borrel en uitdelen deelnamecertificaten

Deelname aan deze dag levert u 8 studie-uren op voor de cursus CW-debat. Reserveer 14 december 2018 voor dit veelzijdige programma!

Graag aanmelden voor 1 december 2018; de kosten voor deelname zijn 30,- euro voor CW-studenten en introducés, voor ValC-hof leden 27,50 en dankzij een bijdrage van de faculteit Cultuur en rechtswetenschappen 15,- euro voor CW-alumni. Over te maken op rekeningnummer NL98 INGB 0751 7012 11 t.n.v. H. Ubbink onder vermelding van: symposium 2018 en naam van deelnemer met studentnummer. Daarnaast even een bericht naar cwvalchof@hotmail.com . Uw inschrijving is pas definitief als de penningmeester het geld ontvangen heeft. Eenmaal betaald deelnamegeld wordt niet teruggestort. Eventuele verder informatie via de organiserende vereniging ValC-hof.